Vloga za novinarsko akreditacijo za 6. Petrol Rally Nova Gorica

fotografnovinaruredniksnemalec
Imam svoj odsevni telovnik
DANE
V kolikor nimate svojega odsevnega telovnika, bo OBVEZEN prevzem (na reverz) telovnika v Press centru v znesku 50€!

Datum pošiljanja (vpiši ročno):

S pošiljanjem te vloge sem v celoti seznanjen s Klavzulo o izključitvi odgovornosti za predstavnike medijev 6. Petrol Rally Nova Gorica (v nadaljevanju).
Sem seznanjen

Prosimo, da nam izpolnjeno vlogo pošljete do 7.9.2017 do 24.00!

Klavzula o izključitvi odgovornosti za predstavnike medijev 6. Petrol Rally Nova Gorica

1. člen
Zavedam se tveganja in nevarnosti pri tovrstnih motoriziranih športnih prireditvah in se s svojim podpisom zavezujem, da bom takoj in brezpogojno upošteval navodila organizatorjev, rediteljev, policije in drugim predstavnikov, in pa tudi njihove ukaze (pisno, ustno ali vizualno). To velja še posebej za prepoved vstopa v katerokoli prepovedano območje.

2. člen
Izjavljam, da v primeru, če zapustim območje, ki je namenjeno obiskovalcem, ravnam na lastno odgovornost, tudi če so mi to odobrili organizatorji.

3. člen
Odstopam od pravice, da bi jaz ali kateri koli izmed mojih pravnih naslednikov za telesne poškodbe, materialno škodo ali ekonomsko izgubo, v kolikor se nahajam zunaj površin, ki so namenjene obiskovalcem in gledalcem (glej 2. člen) in je prišlo do nesreče ali škode, ki je bila nenamerno povzročena s strani katere izmed spodaj naštetih oseb, klical na odgovornost:
FIA, FISA, CIK, ONS, njihove predsednike, člane, pooblaščence, plačane ali neplačane zaposlene
Organizatorje, njihove predstavnike, uradne osebe in strokovne sodelavce
Lastnike dirkališča in njegove predstavnike
Voznike, sovoznike, registrirane imetnike vozila, tekmovalce in njihove asistente
Oblasti, uradne osebe pri tekmovanju ali druge osebe, ki so kakor koli povezane z organizacijo prireditve

4. člen
Zavedam se, da kršenje 1. člena vodi v odvzem tako novinarske kot tudi fotografske akreditacije.

5. člen
Digitalni ali analogni video posnetki so dovoljeni samo za zasebno rabo. Kakršna koli reprodukcija in distribucija v komercialne namene mora biti odobrena in potrjena s strani organizatorjev. Zloraba bo imela pravne posledice.